Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Hovedoppgaven til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire regionsentre og to sentre med landsdekkende oppgaver. Helse Nord overtok koordineringen av kompetansetjenestene for døvblinde i januar 2013.

Regionsentrene

Regionsenter for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Region: Finnmark, Troms og Nordland

Statped vest, fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker

Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Statped sørøst, fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker

Region: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo

Signo skole- og kompetansesenter – tjenester til døvblinde

Region: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold

Sentre med landsdekkende oppgaver

Statped sørøst – fagavdeling syn

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Koordineringsenheten

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) – Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.