pasientrettighetsloven-1999

Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 3. april 2012, fra Lovdata.