Deltakelse

Tre kompiser holder hverandre i hendene på trampolinen. På sidene om deltakelse kan du lese om utvikling og læring hos barn og unge på en rekke områder. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger. Målet er at den enkelte får mulighet til å være aktivt deltakende hjemme, blant kamerater og på skolen.

Utvikling av sosiale og intellektuelle egenskaper forutsetter mulighet for deltakelse og samspill med andre, både med voksne og jevnaldrende. Gjennom skoleårene trenger alle å utvikle nye ferdigheter i kommunikasjon, samspill og språk.

På sidene nedenfor vil du finne tips til spørsmål som:

 • Hvordan kan omgivelsene bidra til at språkutviklingen bli best mulig?
 • Hva er det viktig å tenke på når det gjelder fysisk aktivitet?
 • Hvordan løses praktiske utfordringer i hverdagen? 

Det er viktig at den enkelte får utnyttet sine ressurser, og da vil mye være avhengig av omgivelsene. Det er mange egenskaper ved omgivelsene som vil påvirke utviklingen, blant annet:

Familien

 • flere med nedsatt hørsel i familien
 • mye eller lite kommunikasjon i familien

Skolen

 • relasjoner til jevnaldrene og kamerater på skolen
 • relasjoner til de voksne på skolen

Nærmiljøet

 • andre med hørselstap i nærheten

Kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
 • Norges Døveforbunds Ungdom
 • Lokale barne- og ungdomsforeninger for hørselshemmede

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 19.08.2013