Fysisk aktivitet

Jente som rir.Mennesket er skapt for bevegelse. Menneskekroppen trives best og fungerer best når den er fysisk aktiv og i mest mulig bevegelse.

Fysisk aktivitet er i tillegg helt grunnleggende for barn og unges utvikling, både motorisk og intellektuelt. Med dette menes at gjennom bevegelsen gis barnet eller den unge erfaringer som går ut over det rent kroppslige.

Bevegelse og fysisk utfoldelse gjør at vi utvikles som hele mennesker. Det fremmer helse og trivsel. En hørselshemning er ingen hindring for fysisk utfoldelse.

Likevel kan det være noen forebyggende tiltak som det kan være nyttig å kjenne til. Vi vet at barn og unge som har nedsatt hørsel benytter synet og delvis nakken når de anstrenger seg for å høre lyd og tale. Flere barn og unge forteller at de blir veldig slitne i ansikt og øyne når kvelden kommer.

Mange former for aktivitet

Fysisk aktivitet kan for eksempel være: lek, friluftsliv, lagspill, individuelle idretter eller konkurransepregede aktiviteter. Hørselstapet i seg selv gir ingen begrensninger i valg av aktiviteter. Det er den enkeltes interesser som bør være styrende.

Uansett er det viktig å velge en aktivitet som man trives med og som man syntes er gøy!

Noen unge sier at det blir mer utfordrende med lagspill sammen med normalthørende ettersom årene går.

Dette kan skyldes at kravet til talekommunikasjon øker, for eksempel på fotballbanen. Hvis noe av talebudskapet fra lagspillerne ikke oppfattes, kan misforståelser lett oppstå.

Tre fotballjenter holder hverandre i hendene.En hjelp i disse situasjonene kan være å utarbeide personlige tegn eller kodekort for å signalisere for eksempel:

  • «innbytte»
  • «stopp aktivitet»
  • «vi samles»
  • «frilek»

 

Interesseorganisasjonene for barn og unge med hørselsnedsettelse har egne idrettsgrupper eller arrangementer som innebærer fysisk aktivitet. Dette kan også være en fin sosial arena.

Les mer om dette under Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) og Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (HLFU).

Øvelser

Øvelser som kan avhjelpe nakke og skulder kan være tøyninger av nakke og hals-muskulatur. Det kan også virke forebyggende å styrke den såkalte kjerne-muskulaturen (core-muskulaturen) i nakke- og ryggregionen. Med dette menes de små musklene som ligger tett inntil nakke- og ryggvirvlene.

Treningsformer som yoga, Pilates, slyngetrening og tradisjonell styrketrening kan bidra til å styrke kjerne-muskulaturen. En sterk muskulatur i dette området vil gjøre at man tåler større belastning og være bedre rustet for utfordringer.

Kilder

Hansen, K., & Jagtøien, G. L. (2001). Aktiv læring. Fagdidaktikk i kroppsøving. Kroppsøving i skolen. Oslo: Gyldendal.

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2001). Barn i naturen – utfordringer – opplevelse – læring. Oslo: Gyldendal.

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede – fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal.

Jagtøien, G. L., & Hansen, K. (2000). I bevegelse – sansemotorikk, leik, observasjon. Kroppsøving i skolen. Oslo: Gyldendal.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU). Norges Døveforbund Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund, for deg mellom 0 og 30 år.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU). HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er organisasjonen for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Ménière og CI.

Les mer

Idrett.no. Idrett.no er en ny fellesportal for norsk idrett, med samlet informasjon om alle terminlister, kamper og resultater, turneringer, tabeller og anlegg.

Norges idrettsforbund (NIF). NIF arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Norges idrettsforbund (NIF) - Hørselshemmede. Les mer om idrett for hørselshemmede i Norge og finn praktiske opplysninger.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2016