Organiserte aktivitetstilbud

Mange barn og unge med hørselshemning benytter seg av de lokale tilbudene når det gjelder organiserte fritidstilbud. De deltar sammen med venner på tilbudene som er tilgjengelige i hjemmemiljøet. Det kan i en del tilfeller være nødvendig med hørselsteknisk tilrettelegging eller tegnspråktolking for at den hørselshemmede skal ha utbytte av tilbudet.

Tilbud til barn og unge med nedsatt hørsel

De største byene har lokale idrettslag for personer med hørselshemning. Disse idrettslagene tilbyr aktiviteter som fotballtrening, bowling, tennis og vintersportsaktiviteter.

Norges Døveforbund arrangerer ulike aktiviteter og leirer på Ål Folkehøgskole. Det kan blant annet dreie seg om vinterleker og sommerleirer for barn og unge i ulike aldre.

HLF (Hørselshemmedes landsforbund) arrangerer også leirer og weekender der ungdom fra hele landet kan møtes.

I tillegg har de lokale døveforeningene og lokallagene av HLF i de større byene egne tilbud til barn og unge.

Den norske kirkes døvemenigheter finnes i flere større byer i landet. De driver barne- og ungdomsarbeid for hørselshemmede. Blant annet tilbyr de konfirmantforberedende undervisning i egne grupper.

Kilder

Den norske kirke – Døvekirken. Døvemenighetene er Den norske kirkes menigheter for mennesker med hørselsnedsettelse, både døve og tunghørte. Døvemenighetene finner du i Oslo, Vestfold, Telemark, Bergen, Stavanger, Møre, Trondheim og Tromsø.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU). Norges Døveforbunds Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund, for deg mellom 0 og 30 år.

Norges idrettsforbund (NIF). NIF arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom. HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Ménière og CI.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.09.2016