Deltakelse

Gutt som aker nedover en bakke på et akebrett og mange mennesker heier på han.Barn og unge er først og fremst barn og unge. De er deltakere i familien, blant venner, i skolesamfunnet og i fritidsaktiviteter. Det å ha en syns- og hørselsnedsettelse kan gi ulike utfordringer i møte med forskjellige arenaer. Noen mestrer veldig godt friluftsaktiviteter, og andre trives best med aktiviteter ved en PC hjemme.

På sidene om deltakelse kan du lese om bruk av sansene, kommunikasjon, utvikling og læring hos barn og unge på en rekke områder. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger, slik at barnet kan bli best mulig rustet til å være aktiv og deltakende både hjemme, i fritiden og på skolen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018