Ervervede syns- og hørselsvansker

En ung gutt kommuniserer med tegn.

 1+1=3 eller 4 eller hørselstap + synstap + energitap!

Mestring, aktivitet, deltakelse og tilrettelegging er sider av samme sak. De er med på å definere hvordan livssituasjonen oppleves av den enkelte.

Barn og unge med kombinerte ervervede syns- og hørselshemninger har svært ofte behov for tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

Når de mestrer en situasjon, kan de være aktive og delta tilnærmet på lik linje med sine jevnaldrende.

De er aktive på flere arenaer: hjemme sammen med familien, på skolen og i fritiden.

 

Uansett hvor de er, innebærer kombinerte sansetap store utfordringer i forhold til:

  • kommunikasjon
  • informasjonstilegnelse
  • orientering i rom og fri bevegelse

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.04.2013