Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

«Er vi på nett?» er blitt et vanlig muntlig uttrykk for å spørre om man har oppfattet det som blir sagt, og på nettet er vi stadig oftere. Mange barn/unge (og voksne) har i dag en digitalisert tilværelse som var langt utenfor vår fatteevne for bare noen få år siden. Vi leser av og til i avisene om ungdom som snakker om avhengighet til dette mediet, og det å få sin daglige dose.

PC med eventuelt nødvendig tilleggsutstyr er et nyttig hjelpemiddel. Da kan man:

  • skrive og lese dokumenter
  • skrive og lese e-post
  • surfe på Internett, lese aviser, bruke Facebook osv.
  • scanne og lese dokumenter som er skrevet i vanlig skrift

Vi skal huske på at det kan være enklere å være «en av gutta» hjemme bak sin PC med alle de kontaktmulighetene som byr deg der, enn ute i kameratflokken. Der kan det være vanskelig å høre/se alt som blir sagt, og det kan være problematisk å ta seg fram når det mørkner.

Barn/unge (og voksne) kan «surfe på nett». Sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube og Skype gir all verdens kontakter og informasjon bare ved noen tastetrykk. Disse programmene er godt tilrettelagt for personer med nedsatt syn og hørsel, idet de er basert på en-til-en kommunikasjon. Teknologien virker mest optimalt når det er en-om-gangen som kommuniserer i skriftlig eller muntlig form (og uten bakgrunnsstøy).

Det skjer mye og det skjer fort på den teknologiske fronten. Utstyr som for eksempel iPod, iPhone og iPad var helt ukjente for bare noen få år siden.

Utstyrt med spesiell programvare for kontrast, farge, forstørring, syntetisk tale eller eventuelt en leselist (braille), kan også de som har en kombinert syns- og hørselsnedsettelse glede seg over en digital verden.

Les mer om IKT.

Les mer

Torheim, N. K. (2012). Data med barnestemme. Hentet 16. januar 2013, fra forskning.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 16.01.2013