Radio, TV og mobiltelefon

Radio, TV og mobiltelefon er viktige kilder til informasjon.

Radio og TV

Radio for ungdom er ofte en liten dings i lomma og en propp i øret.

Hvis det er vanskelig å oppfatte stemmer på TV, kan man sette på teksting, der dette er mulig. Et annet alternativ for mange er å få lyden forsterket og direkte inn på øret ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

Tekst-tv er en kilde til informasjon for langt flere enn de som er hørselshemmet.

Mobiltelefon

Om man ikke kan oppfatte det som sies over telefon, finnes det heldigvis noe som heter SMS, og det er slett ikke bare hørselshemmede som benytter den muligheten flittig!


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 22.02.2013