Haptiske signaler

Haptiske signaler er berøring satt i system for å gi tilleggsinformasjon om for eksempel det som foregår rundt, som man ellers ville gått glipp av, og er et taktilt tegn- og berøringssystem som brukes parallelt med et språk.

En ung gutt tar på ryggen til en dame.

En dame skriver på ryggen til en ung gutt.

Det er en relativt ny måte å få ekstra informasjon på, men den får stadig større utbredelse.

Det finnes mange individuelle varianter, og i startfasen kan det være uvant å bli berørt på kroppen. Man kan benytte skulder, overarm og øvre del av ryggen til å begynne med.

Haptisk kommunikasjon kan brukes i mange ulike sammenhenger og er effektivt som informasjonssystem.

Haptisk kommunikasjon kan benyttes samtidig som den døvblinde prater eller holder på med en aktivitet.

Det kan deles inn i ulike bruksområder:

  • sosial informasjon (kroppsspråk, feedback, oppførsel)
  • miljøbeskrivelse (for eksempel kart på kroppen)
  • ledsagning
  • kunstopplevelser
  • formidling av følelser

Les dikt om haptisk kommunikasjon av Inge Albrigtsen.

Kilde

Michalsen, M. R. (2011). Samhandling. Kommunikasjon, ledsaging og beskrivelse for personer med ervervet døvblindhet. Oslo: Signo Rycon AS.

Les mer

Bjørge, H. K., & Gravningsmyr, F. (2009). Grunnleggende tegnhefte i haptisk kommunikasjon. Hentet 13. oktober 2014, fra Hapti-Co.

Bjørge, H. K., Rehder, K. G., & Øverås, M. (2013). Haptisk kommunikasjon. Oslo: Abstrakt forlag.

Kjær, C., Pedersen, K. Aa., Clausen, S. W., & Jessen, T. E. (2013). Haptiske signaler - et inspirationshæfte. Dansk. Inneholder også en DVD. Hentet 13. oktober 2014, fra Materialecentret.

Lahtinen, R. M. (2008). Haptices and Haptemes. A case study of developmental process in social-haptic communication of aquired deafblind people. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences. Tampere, Cityoffset Oy.

Lahtinen, R. (2007). Sociala snabbesked. Hentet 13. oktober 2014, fra Nordens Välfärdscenter.

Lahtinen, R. (2007). Social-haptisk kommunikation. Hentet 13. oktober 2014, fra Nordens Välfärdscenter.

Næss, T., & Palmer, R. (2007). Å fange omgivelsene: Konstekstuell tilnærming ved døvblindhet. Om døvblindblitte, miljøbeskrivelse og kommunikasjon. Heggedal: CoCo Haptisk. Hentet 13. oktober 2014, fra Bibsys.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018