Hvor skal jeg?

Barnet/den unge vet av erfaring veien til barnehagen, til skolen, til butikken, til venner osv.. Det er langt mer krevende å skulle ta seg fram på nye steder. Det er ikke helt enkelt å finne riktig buss når man ikke helt ser navn og nummer på bussen og ikke hører sjåførens svar, hvis man spør!

Det er en stor utfordring å ikke kjenne seg igjen fordi lyset er i ferd med å forsvinne. Problemer oppstår lett når det man har brukt som trygge holdepunkter/kjennetegn et sted, er endret siden sist!


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.09.2012