Hvordan oppdage

Noe av det man bør være oppmerksom på, er de barn/unge som:

 • er døve og har et tosidig, nevrogent hørselstap uten kjent årsak
 • kan synes det er mørkt der andre ser bra og er raske til å slå på lyset inne
 • ikke vil være ute å leke når det er mørkt
 • har problemer med å gå eller sykle i mørket
 • leier deg gjerne i hånda når det begynner å skumre
 • stopper opp på trappa litt fordi de blendes av sollyset
 • fumler for å gripe, er usikker ved trapper
 • støter borti ting, lett velter ned glass og lignende, snubler i ting på gulvet
 • får problemer med å se på tavla, myser
 • ser ofte ut til “ ikke å følge med i timen”
 • klager over hodepine og kvalme
 • unngår sosiale leker som krever synsoppmerksomhet
 • er påfallende mindre trygg i ukjente enn i kjente omgivelser

Synsproblemene i tillegg til balanseproblemene gjør at barnet kan oppfattes som ukonsentrert og «svimete». Barnet vet ikke hvordan andre ser, og det er derfor ikke klar over at det har synsproblemer. 


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.07.2018