Hørselshemning pluss synshemning

Det kan være ulike årsaker til at en person har både syns- og hørselsnedsettelse.

To separate årsaker kan gi vansker med både hørsel og syn, og dermed ramme begge fjernsansene.

Andre årsaker til kombinerte sansetap kan skyldes et syndrom. Syndrom viser til at samme genfeil fører til flere vansker, for eksempel både hørselshemning og synshemning.

Når vi ønsker å illustrere hvor viktig hørsel og syn er for vår totale sensoriske informasjonstilegnelse, benyttes ofte følgende inndeling:

  • 75 % via syn
  • 13 % via hørsel
  • 6 % via taktil/kinestetisk sans (når vi tar og føler på noe)
  • 3 % via lukt
  • 3 % via smak

Denne inndelingen har ingen vitenskapelig nøyaktighet, men kan være med på å illustrere alvoret i situasjonen, når både hørsel og syn blir svekket.

På sidene om hørselshemning pluss synshemning kan du lese mer om de vanligste årsakene til hørselsvansker, synsvansker og hvilke konsekvenser et kombinert sansetap kan føre til.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018