Nordisk definisjon av døvblindhet

I 2016 ble de nordiske landene enige om en revidert definisjon av døvblindhet:

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»

Døvblindhet innebærer store utfordringer i forhold til

  • Sosialt samspill og kommunikasjon
  • Enhver form for informasjon
  • Orientering i rom og fri bevegelse

Personer med døvblindhet trenger

  • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø
  • Tilpasning av tjenestetilbudet for den enkelte
  • Utprøving, tilpasning og opplæring i tekniske hjelpemidler
  • Habilitering og rehabilitering

Les definisjonen med kommentarer og utdyping (pdf).

Sakset fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2009, revidert 2017). Om døvblindhet. Hentet 20. mai 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.05.2018