Tilrettelegging

For at barn og unge med nedsatt syn og hørsel skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å tilrettelegge for dette på ulike områder.

Barn og unge kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Dette kan reduseres ved at synsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, for eksempel ved at miljøet legges tilrette.

På samme måte kan et hørselstap variere, avhengig av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø.

På disse sidene under tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet og eksempler på aktuelle hjelpemidler.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018