Ervervede syns – og hørselsvansker

1+1=3 eller 4, hørselstap+synstap+energitap.

Når begge fjernsansene er svekket, forsterker det virkningen. Barnet eller den unge kan ikke kompensere med den andre sansen i tilstrekkelig grad. De har spesielle behov for blant annet tilrettelegging i skolehverdagen.

Antall elever i klassen er av betydning. Romløsningene og antall rom/grupperom som er tilrettelagt med teleslynge eller lydutjevningsutstyr for høreapparatbrukere og for de med CI er viktig. Belysning og akustikk må man også tenke på.

På sidene om tilrettelegging vil du finne mer informasjon om dette. Her kan du også lese om honnørrabatt og tolk/ledsager-tjeneste.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.02.2014