Spillkonsoller og mobiltelefoner

Barn og unge som bruker elektroniske spillkonsoller med skjerm hvor en ikke kan forstørre bildet, trekker ofte skjermen nært inntil øynene for å få en naturlig forstørring. Noen klarer også å spille bare ved å høre på lydene i spillet.

For barn og unge med moderat synsnedsettelse kan det være tilstrekkelig å bruke mobiltelefonens egen mulighet for forstørring, endring av kontraster og bruk av lyd. For de som har behov for ytterligere tilrettelegging, finnes det eksterne program som kan forstørre tekst og bilder, forandre på fargene og kontrastene, eller lese opp teksten.

Se eksempler på IKT-hjelpemidler på sidene om hjelpemidler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for barn – svaksynte.

Kilder

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Oslo.

MediaLT. (2005). IT for synshemmede barn. Hentet 14. februar fra MediaLT.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.01.2013