Bruk av hjelpemidler

Noen barn og unge med synsnedsettelse vil ha behov for hjelpemidler for å kunne utvikle seg, lære og delta aktivt sammen med andre. 

Gutt leser leksebok og bruker forstørrende TV. På skjermen står det: "ild strømmet"Innføring av hjelpemidler må gjøres lystbetont og foregå i nært samarbeid med barnet. Det er viktig at barnet opplever mestring og ser nytten av hjelpemidlet.

Les mer om eksempler på hjelpemidler som kan være nyttige for barn og unge.

På sidene bruk av hjelpemidler kan du lese om bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og svaksyntoptikk.


										
					
Sist oppdatert 30.06.2016