Bruk av forstørrende TV

Gutt som leser med forstørrende TV.Forstørrende TV er et elektronoptisk hjelpemiddel, som ofte blir kalt lese-TV eller CCTV (Closed-circuit television). Hjelpemidlet består av et videokamera, en skjerm og som oftest en plate under kameraet. På denne platen kan man legge det man ønsker å få forstørret opp, slik at detaljene kommer tydelig fram.

Eksempler på ting en kan forstørre opp er

 • bilder i bøker
 • foto av kjente personer
 • gjenstander
 • insekter eller andre ting en finner ute
 • tekst/symboler/logoer

Hvordan bruke forstørrende TV

For å kunne bruke forstørrende TV må man lære forstørring/forminsking, stille skarpt og skanning. Her er noen eksempler på fremgangsmåter.

 • La barnet/ungdommen sette fingeren på det som skal forstørres. Det kan være lettere å lete seg fram til fingeren enn gjenstanden på skjermen.
 • Skann systematisk. Her er ett eksempel: Lag et ark med linjer og noen små figurer spredd utover på forskjellige steder på linjene.
  • start med å lete i øverste venstre hjørne av arket
  • let fra venstre mot høyre og skyv platen tilbake langs linja
  • skyv platen litt fra deg for å finne neste linje som du skal skanne
  • fortsett slik til du har skannet/lest hele arket
 • Jobb systematisk på samme måte som over for å finne det du skal i bøker, bilder og gjenstander.

Når barnet/ungdommen har blitt fortrolig med og har lært seg hvordan forstørrende TV fungerer, kan en datamaskin kobles til. Ofte brukes felles skjerm. Denne skjermen kan deles i to bilder, der den ene delen viser det som ligger under den forstørrende TV og den andre viser PC-bildet. Da kan du se på bildet fra en bok, samtidig som du kan skrive bokstaver eller tall som hører sammen med bildet i et skriveprogram på PC-en.

Kilde

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.08.2012