Bruk av luper

Jente som bruker lupelampe for å tre i nål. Luper er optiske hjelpemidler som populært kalles forstørrelsesglass. Hensikten med å bruke lupe er å forstørre detaljer på nært hold.

Det finnes mange typer luper. Noen har håndtak, noen er montert på stativ og noen har innebygd belysning. Luper finnes i forskjellige styrker. Hvilke luper som er best for den enkelte, er avhengig av synsfunksjon og hva lupen skal brukes til.

For barn og unge i skolealder kan det være nyttig med:

  • lommeluper (innslagslupe eller lupe med håndtak) med eller uten lys som en lett kan ha med seg på tur
  • luper på stativ som en kan legge ting under
  • luper som legges flatt ned på for eksempel en bok og ligger stødig på underlaget (lysstein)

Utfordringen med bruk av håndholdte luper er at det kan være vanskelig å finne den rette avstanden mellom øyet, lupen og det en skal se på for å få den rette forstørring.

Ofte må lupen holdes nært inntil øyet for å få et klart bilde inn på netthinnen. Dette er både slitsomt og krevende. Det er viktig med opplæring og trening for å kunne mestre dette effektivt. Luper på stativ og luper som ligger flatt ned på underlaget har en fast innebygget avstand til det du skal se på og er enklere å betjene.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Øjenforeningen i Danmark. (2011). Hentet 10. november 2011, fra Øjenforeningen. Se publikasjoner og Svagsynsoptik.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.09.2012