Bruk av sansene

Vi mennesker opplever omverden gjennom våre sanser. Er synet nedsatt må man lære å bruke synsresten sin på best mulig måte. Hvis synet ikke er til noen nytte, er det de andre sansene som må erstatte synstapet.

Hørselen regnes som den viktigste fjernsansen og følesansen som den viktigste nærsansen. Men også informasjon vi får gjennom muskler og bevegelse, lukt og smak, er med på å gi oss forståelse av omverden.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.08.2012