Lek og aktivitet

En gruppe ungdommer samarbeider om å bygge tårn av bruskasser.Lek kjennetegnes ved at den er frivillig, lystbetont og ofte spontan. Lek har en verdi i seg selv, er en del av barne- og ungdomskulturen og er noe som vanligvis gjøres for moro skyld.

Lek og aktivitet gir muligheter for å prøve og feile. Gjennom lek, aktivitet og samhandling med andre skaffer barn og unge seg erfaringer og utvikler seg sosialt.

På disse sidene om lek og aktivitet kan du lese om fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet, spill, bøker, elektroniske leker og formingsaktiviteter. Du finner lenkene i venstremenyen.

 

Barn og unge med sammensatte vansker

Barn og unge med sammensatte vansker vil ofte fungere på et lavere utvikingsnivå i lek og aktivitet enn alderen skulle tilsi. Det kan derfor være nyttig å lese om lek og lekeutvikling for småbarn.

Les mer om lekeutvikling for barn med nedsatt syn i alderen 0 – 6 år.

Kilder – for alt om lek og aktivitet

Alver, B., & Skre, I. B. (2010). Lek. Hentet 17. november 2016, fra Store norske leksikon.

Brevik, K., Grøstad, K., Jessen, E., Qvale, A. & Torgersen, S. (2003). Kunst og håndverk i klasse med elev som er synshemmet. Statped skriftserie nr. 17. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.

Eik, L. T. (1997). Lekende læring og lærende lek. Oslo: Pedlex Norsk skoleinformasjon.

Hellerud, I. (2010). Musikk i klasse med elev som er synshemmet. Statped skriftserie nr. 90. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Huseby kompetansesenter. (2013). Eltho taktil – et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Metodeheftet kan lastes ned gratis. Hentet 17. november 2016, fra Statped.no.

MediaLT. (2010). Barn. Dataspill og pekebøker. Hentet 17. november 2016, fra MediaLT.

Olsen, K., Soulié, T., & Teilmann, T. (2010). Fri leg. Gode rammer for udendørs aktiviteter ifrikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn. Hentet 12. januar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 17. november 2016, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Qvale, A., & Yayla, L. (2009). Husebys tegnepakke. Et veiledningshefte til Husebys tegnepakke. Hentet 17. november 2016, fra Statped.no.

Vollan, A., & Hollakleiv, M. (1998). Sosial inkludering med fokus på leik
– Leik og sosial inkludering i barnehage, hjem, skole og fritid. Synspunkt,13(2), 28-39.

Les mer

Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for mennesker med synshemning.

Bye, E. (2014). Tips til Kunst og Håndverk med synshemmede. Heimdal: Statped midt.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2019