Bøker

Barn og unge som er blinde

Hender som leser punktskrift.For barn og unge som er blinde, finnes det  punktskriftbøker både til fritidslesing og skole. For de yngste barna kan følebøker eller taktile bøker være aktuelle. De har vanligvis både trykt tekst og punktskrift, samt illustrasjoner som er laget av ulike materialer som kan føles.

Det finnes også vanlige billedbøker med gjennomsiktige folieark med punktskrift plassert mellom boksidene, såkalt interfolierte bøker. Disse er i første rekke beregnet for punktskriftbrukere som vil lese for seende barn.

For barn i småskolen kan man lage bøker selv sammen med barnet. Da kan barnet dikte historien alene eller sammen med en voksen, og/eller velge materiale med strukturer som barnet synes passer til illustrasjonene i fortellingen.

Barn og unge som er blinde, bør lære seg å bruke lydbøker. Lydbøker i DAISY-format gjør det enklere å navigere i bøkene. Disse bøkene kan ikke avspilles i vanlige CD-spillere, men i en egen DAISY-spiller eller via et spesialprogram på PC. Mange skoleelever vil ha nytte av lydbøker til skolearbeidet etterhvert som lesemengden øker.

Statped låner ut tilrettelagte lærebøker i punktskrift, elektronisk format og lydbøker i DAISY-format.

Det finnes etterhvert et bredt utvalg av skjønnlitteratur på lyd i vanlige bokhandlere.

Familier og skoler kan låne tilrettelagte bøker på Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek. Tilbudet er gratis.

Barn og unge som er svaksynte

Barn og unge som er svaksynte, kan lese vanlige bøker eller bøker som er spesielt tilrettelagt med stor skrift. Mange kan også ha stor glede av lydbøker.

Tenk på

Lysforhold: Lyset bør komme inn fra siden eller bakfra når en skal lese for å unngå blending.

Ergonomi: For å unngå skjevstillinger, kan det hjelpe med et skråbrett eller skråpult som en legger boken på.

God tid: Sørg for god tid til å studere bilder på nært hold og bruke lupe og/eller forstørrende TV til å se på små detaljer i bildene ved behov.

Gutt som leser på forstørrende TV.

Velg bøker:

  • med matt papir for å unngå gjenskinn/blending
  • med fotografier, dette kan gi riktigere gjengivelse enn tegninger
  • med enkle tegninger (eventuelt tegn opp strekene med tusj for å gjøre dem mer synlige)
  • med fargebilder, dette er lettere å tolke/gir mer informasjon enn bilder i sort/hvitt
  • som ikke har for mange detaljer i bildene eller for store bilder (kan være vanskelig å få oversikt over)
  • som har god kontrast mellom bilde og bakgrunn

Kilder

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Statped – læringsressurs syn. Statped tilrettelegger lærebøker i hele grunnopplæringen, for elever med synsnedsettelse. Lærebøkene tilbys som punktskriftbøker, e-bøker for punktskriftlesere, e-bøker for svaksynte og lydbøker i DAISY-format. I tillegg utvikler og produserer Statped taktilt undervisningsmateriell, konkretiseringsmateriell, abakus og pedagogisk materiell for små barn med synsnedsettelse.

Statped.no – skolelydbok. Skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd, som kan lastes ned. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som strever med å lese. Statped samarbeider med NLB for å gi et helhetlig tilbud. Den som låner lydbøker trenger kun å være registret ett sted. Tilbudet er gratis.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017