Om syn

Hender som trer i en nål ved hjelp av lupelampe.Hva er syn? Hva må til for at vi skal kunne se? Hva skal vi se etter for å finne ut om barnet eller den unge har nedsatt syn?

På disse sidene om nedsatt synsfunksjon finner du informasjon om:

  • Syn og synsfunksjon
  • Briller og kontaktlinser
  • Lappbehandling og amblyopi
  • Nedsatt synsfunksjon

Her finnes animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator der du kan se hvordan det kan oppleves å ha nedsatt synsfunksjon.

Ord og utrykk

Sjekk Ord og utrykk fra fagområdet syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.

Se synssimulator for ulike aldre – som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020