Nedsatt synsfunksjon

Jente med kort leseavstand.Nedsatt synsfunksjon, synsnedsettelse, synssvekkelse, synshemning, synstap, synsvanske, svaksynt, blind, synshemmet, synssvekket – mange ulike begrep brukes om nedsatt syn. Hva er hva, og hva betyr det?

Selv om en person har vansker med å utføre enkelte visuelle oppgaver, betyr det ikke at han eller hun er synshemmet i alle sammenhenger. Hvilke oppgaver som er vanskelig å utføre, og hvor vanskelige de er, avhenger ikke bare av hvor nedsatt synet er, men også av hvor godt omgivelsene er lagt til rette.

På sidene om nedsatt synsfunksjon kan du lese om symptomer, årsaker, definisjoner, delfunksjoner og synstesting. Du kan også lese om synsnedsettelse sammen med andre vansker.

Les mer

Bredrup, C., Haugen, O. H., & Rødahl, E. (2016). Nedsatt syn hos barn og unge i Norge. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidskrift for Den norske legeforening.

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.10.2017