Synsskarphet (visus)

Synsskarphet (visus) er evnen til å oppfatte små detaljer. Nedsatt visus betyr at en persons evne til å se detaljer på nært og langt hold er redusert.

Måling av skarpsyn

Visus oppgis i brøk eller desimaltall og beskriver forholdet mellom den målte synsevnen og normalt syn. En visus på for eksempel 3/9 (0.33) betyr at den minste detaljen et normalt øye ser på 9 meter må den som har nedsatt syn inn på 3 meter for å se. Visus måles alltid med beste korreksjon i briller eller kontaktlinser.

Visus måles med tavler med:

  • bokstaver
  • tall
  • billedsymboler
  • andre former for testsymboler

Eksempler på avstandstavler

Visustavlene har maksimal kontrast (høykontrast svart-hvitt). Et eksempel er visustavlen til øyelege Lea Hyvärinen fra Finland, kalt Lea-tavlen. Et annet eksempel er tavler med bokstaver.

Synstavle med symboler, 15 rader. Lea-tavle.  Bokstavtavle.

Å teste skarpsyn

Ved visustesting av barn på de laveste trinnene i skolen kan det for noen være lurt å begynne med Lea-puslespillet. Puslespillet har fire symboler (sirkel, kvadrat, hus, eple) i farger (rød, blå, gul, oransje) på den ene siden og svart-hvitt på den andre. De samme symbolene (figurene/optotypene) nyttes på Lea tavlene.

Lea puslespill. Ved lek med puslespillet kan en finne ut om barnet:

  • kan navnet på symbolene
  • kan begrepet lik som
  • ser forskjell på form
  • har god øye-hånd-koordinasjon
  • har rom- og retningsforståelse

Formoppfattelse, øye-hånd-koordinasjon og rom- og retningsforståelse er viktige funksjoner ved finmotoriske aktiviteter som blant annet tegning og skriving. Disse funksjonene kan også observeres ved å bruke Lea-postkasse.

Lea postkasse

Større barn og ungdom som har begreper om testsymbolene og/eller kan bokstavene, kan testes direkte med en vanlig Lea-tavle eller visustavler med tall eller bokstaver.

Testen startes ved at personen ser på tavla med begge øynene samtidig. Deretter ser de på tavla med et øye om gangen ved å dekke til det andre. Øyet blir dekket til ved hjelp av en øyelapp, en sjørøverlapp, en testbrille eller lignende. Personen benevner figurene, tallene eller bokstavene etter instruks fra den som foretar testen.

Det er viktig å teste visus både på nær og på avstand. Ved bare å teste på avstand, kan det være vanskelig å avdekke vansker med nærarbeid og langsynthet. En begynner alltid å teste på nært først (40 cm), deretter på avstand (3 meter).

Eksempel på nærtavle

Lea nærtavle.

Dersom det er vanskelig å teste med disse tavlene, er det mulig å bruke enkeltsymboler av de samme figurene både på nært og avstand. Vær oppmerksom på at man får bedre visus ved testing med enkeltsymboler enn ved bruk av tavler der symbolene står etter hverandre i en rekke.

Kilder

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.09.2013