Synssimulator

Sansetap har utviklet egen mediespiller som viser animasjonene og simulatorene. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Her kan du laste ned Flash for PC.

For å vise animasjonene og simulatorene på mobiltelefon og nettbrett kan nettleseren Puffin benyttes, les mer om dette her.

Du er nå ute av flash objekt.

Synssimulatoren illustrerer hvordan synsfunksjonsnedsettelser kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander. Vær oppmerksom på at synsinntrykkene er individuelle og varierer med situasjon og fra person til person. To personer med samme synsdiagnose kan ha ulike erfaringer og oppleve synet sitt forskjellig.

Les mer om tiltak ved nedsatt synsfunksjon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 11.06.2018