Fysisk tilrettelegging

Trapp som har merket øverste og nederste trinn med kontrastfarge, samt starten på gelenderet.Barn og unge med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil blant annet variere ut fra barnets eller den unges synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

De som har noe syn vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens de som ikke ser har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle med nedsatt syn.

Et god tilrettelagt miljø bidrar til at barn og unge

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

På sidene om fysisk tilrettelegging kan du lese mer om tilrettelegging med hensyn til belysning og blending, farger og kontraster, lydmiljø og viktigheten av å få oversikt over omgivelsene.

Les mer

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Hentet 29. februar 2016, fra Lovdata.no.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. En nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får en tilpasset og inkluderende opplæring.


										
					
Sist oppdatert 29.02.2016