Farger og kontraster

Bevisst bruk av farger og kontraster kan ha stor synsmessig betydning for barn og unge med nedsatt syn. Det kan lette orienteringen både ute og inne, og hjelpe barnet/ungdommen med å ta seg fram på egenhånd.

Dørkarmer i kontrastfarge til vegg.Når det skal velges farger for å skape gode kontraster i miljøet, er det viktig å tenke på metnings- og lyshetsgraden i fargene. Kontrast er ikke synonymt med fargeforskjeller.

Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast.

Noen eksempler

  • bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer
  • marker øverste og nederste trappetrinn slik at en ser hvor trappen begynner og slutter både når en går oppover og nedover
  • god kontrast mellom bokstaver/tall og bakgrunn på skilt o.l.
  • interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate
  • marker frittstående stolper både inne og ute
  • marker glass i glassdører
  • kontrast mellom tallerken, kopp og underlag

Mørk kopp og tallerken på lyst underlag

Kilder

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund (2009). Kontraster – farger – belysning: et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Oslo: Norges Blindeforbund. Hentet 23. juni 2017, fra Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 23. juni 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.06.2017