Orden og oversikt

Skolebarn i aktivitet i gymsal, der apparater og matter er ordnet i rette vinkler.Barn og unge med synshemning bruker både tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Jo større synstapet er, jo mer krevende kan det være.

Dersom de har oversikt over hvor ting er vil de bli mer selvstendige og mer aktive på egen hånd.

Godt tilrettelagt inne- og utemiljø bidrar til

 • trygghet
 • selvstendighet
 • delaktighet
 • samspill med andre

Orden og struktur er nøkkelord i denne sammenheng:

 • faste plasser til klær og ting
 • ikke overfyle hyller og skap 
 • faste plasser til møbler, tepper osv – kan brukes i orientering. Gi beskjed når noe flyttes på
 • merking av for eksempel dører, skap, hyller, bøker ved behov
  • taktil merking: punktskrift og/eller taktile symboler eller gjenstander som kan gjenkjennes ut fra struktur og/eller form.
  • visuell merking: tydelig skrift, enkle bilder eller symboler/gjenstander i tilpasset størrelse med gode farger og kontraster til bakgrunnen. Skolebøker med forskjellige farger på bokomslag for lettere gjenkjenning i for eksempel sekken.

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.10.2012