Overganger

Det kan være noen ekstra utfordringer knyttet til overgangene mellom barnehage og skole, mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet og mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Dette kan du lese mer om dette på sidene om overganger.

Les om overgang til utdanning.

Les om overgang til arbeid.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.02.2016