Mellomavstand

På disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for barn og unge med ulike synsnedsettelser å utnytte sin synsrest på mellomavstand, for eksempel i klasserommet.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Det som passer for en person, kan være uaktuelt for en annen.

Ved behov kan en person med synsfaglig kompetanse kontaktes.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.08.2012