Diagnoser og tilstander – alle sansetap

På sidene om diagnoser og tilstander – alle sansetap, finner du informasjon om mange syns- og/eller hørselsdiagnoser, tilstander, sykdommer og skader som kan forekomme. Informasjonen er ment å gi en lettfattelig innføring i emnene, med lenker til videre lesing.

Sidene blir ikke oppdatert med hensyn til de nyeste behandlingsmetodene og den nyeste forskningen innen de ulike fagfeltene.

Fagmiljøene i Norge som forventes å ha mest oppdatert kunnskap, finnes ofte i tilknytning til universitetssykehusene. Flere av interesse- og brukerorganisasjonene følger godt med på nyere behandlingsmetoder. Fastlegen din kan også gi råd.

For å få en idé om hvordan det kan være å ha nedsatt syn og nedsatt hørsel, kan du gå inn på simulator-sidene våre.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020