Mellomørebetennelse, kronisk

Kronisk mellomørebetennelse (otitis media) er en tilstand hvor det er hull i trommehinnen som varer over tre måneder og samtidig mellomørebetennelse. Kronisk mellomørebetennelse fører ofte til nedsatt hørsel på det aktuelle øret.

Trommehinnen er normalt en barriere som hindrer bakterier å komme fra det ytre øre inn i mellomøret. Mellomørebetennelse vil lettere oppstå dersom denne barrieren blir brutt. Betennelsen kan også gripe over på ørebenskjeden. Det kan være alvorlig og vil nedsette hørselen ytterligere.

Årsaker

Kronisk mellomørebetennelse kan oppstå etter trommehinneruptur, væskeansamling i mellomøret eller gjentakene mellomørebetennelser

Symptomer

Ved kronisk mellomørebetennelse plages man av konstant utflod fra øret. Smerter forekommer ofte i perioder. Mange opplever periodevise forverringer med smerter og økt, illeluktende utflod. Hørselen er nedsatt. Symptomene kan utvikle seg over lang tid.

Dersom infeksjonen har grepet over på ørebenskjeden kan det ødelegge denne. Infeksjonen kan herfra gripe over på balanseorganet og gi svimmelhet og nystagmus (ufrivillige bevegelser av øynene) eller på ansiktsnerven og kan da gi ansiktslammelser.

Behandling

Dersom man har hull i trommehinnen skal man holde øret tørt. Det er derfor viktig å dekke til øret ved bading, hårvask og så videre. Man frarådes å bruke vattpinner i øregangen og pille seg i øret, da det lettere kan gi bakterier tilgang til mellomøret.

I perioder med forverring av symptomene, behandles tilstanden med rensing av øregangen og eventuelt antibiotika. Det er en spesialist i øre-nese-halssykdommer som står for behandlingen.

Operasjon av trommehinnen kan være aktuelt. Hvis hullet i trommehinnen kan lukkes ordentlig, har man mulighet for å oppnå normal hørsel igjen.

Det er også mulig å operere på ørebenskjeden hvis den er angrepet. Noen ganger har infeksjonen laget så store skader på mellomøret at man ikke oppnår bedre hørsel på tross av operasjon. Hvis man kan holde mellomøret tørt, kan høreapparat være et godt hjelpemiddel.

Animasjon

Se animasjon av øret: mellomøret – småbarnbarn og unge eller voksne.

Kilder

Bretlau, P., Jepsen, O., Ovesen, T., Pedersen, C. B., & Thomsen, K. A. (2006). Øre-næse-halssygdomme & hoved-halskirurgi. København: Munksgaard Danmark

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI). Det er gratis å bruke håndboken.

Winther, F. Ø. (2009). Mellomørebetennelse. Hentet 15. januar 2015, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.01.2015