Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap

På disse sidene vil du finne en alfabetisk oversikt over de mest vanlige diagnoser og tilstander som innebærer nedsatt syn og hørsel, det vil si kombinerte sansetap. Listen er ikke komplett.

Sjekk i ordlisten på Statped.no dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til på norsk fra hørselsområdet. Ordlisten er oversatt til engelsk, arabisk og urdu.

Les mer

Colorado Department of Education - Factsheet Etiologies Related to Deafblindness. Her finner du en liste over en del syndromer og tilstander som kan føre til kombinerte syns- og hørselstap.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Socialstyrelsen. (sist oppdatert 2015). Årsager til medfødt døvblindhed. Hentet 25. september 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). (ukjent dato). Informasjon om synet – på tegnspråk (DVD). Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Videncentret for døvblindblevne. (2012). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 25. september 2018, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 14.02.2019