Cytomegalovirus (CMV)

Cytomegaloviruset (CMV) tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt. Viruset smittes gjennom infisert kroppsvæske, slik som spytt, blod, urin, sæd, skjedevæske og brystmelk.

Man regner at ved 40 års alderen er mer enn 60 % av befolkningen smittet av viruset. Viruset ligger vanligvis latent i kroppen, men kan aktiveres under spesielle betingelser – slik som ved graviditet, immunsvikt eller kreftsykdommer. De fleste infeksjonene er symptomfrie.

Hvis CMV overføres fra en gravid kvinne til fosteret i løpet av svangerskapet, vil det være en risiko for at barnet utvikler psykomotoriske problemer, hørselstap og synsproblemer i løpet av første leveår.

Gruppen barn/unge/voksne smittet med CMV under fostertilværelsen er lite homogen og variasjonene er store – fra ingen symptomer til alvorlige funksjonsnedsettelser. Nedsatt syn og/eller hørsel er vanlig.

Kilder

Saugstad, O. D. (2011). Hyppig, fryktet og mangfoldig. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(5), 477. Hentet 28. juni 2016, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Folkehelseinstituttet. (Oppdatert 2016). Cytomegalovirusinfeksjon. Hentet 28. juni 2016, fra Folkehelseinstituttet.no.

Les mer

Norsk Helseinformatikk. (2014). Cytomegalovirus (CMV). Hentet 28. juni 2016, fra NHI.no – Norsk Helseinformatikk.

Prestmo, A. (2007). Det gode liv med Vegard. I T. Strømøy (Red.), Det gjelder livet. (s. 204-287). Trondheim: Trygghetsforlaget.


										
					
Sist oppdatert 02.08.2018