Medfødt rubellasyndrom

Rubellaviruset (røde hunder) ble påvist i 1962. Siste store utbrudd i Norge var i 1978-79 og i denne perioden ble det født mange mennesker med syns- og/eller hørselhemning eller kombinerte sansetap. Det siste registrerte tilfellet av medfødt rubellasyndrom i Norge var i 1990.

Medfødt rubellasyndrom finnes nesten ikke blant barn i Norge idag. Vaksinen mot rubellainfeksjon ble utviklet i 1969, og de fleste barn som blir født i dag gjennomgår et omfattende barnevaksinasjonsprogram som blant annet vaksinerer mot røde hunder (MMR-vaksinen).

Dersom en gravid kvinne blir smittet med rubellaviruset kan også fosteret bli smittet. Dette er spesielt kritisk i første trimester av svangerskapet. Hjertefeil og nevrologiske skader som cerebral parese, mikrocephali, koordinasjonsvansker med flere kan være konsekvenser av infeksjonen. Øyne og ører kan bli skadet, da dette er organer som dannes i første trimester.

Senmanifestasjoner kan ses hos voksne med medfødt rubellasyndrom. Med dette menes lidelser som oppstår i voksen alder, men fagpersoner er usikre på om det er et direkte eller indirekte resultat av rubellainfeksjonen.

Kilder

Dammeyer, J. (2009). Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed. Hentet 26. mai 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Folkehelseinstituttet. (2010, revidert faglig 2014). Rubella (røde hunder) – veileder for helsepersonell. Hentet 26. mai 2016, fra Folkehelseinstituttet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Medfødt rubella syndrom (CRS). Hentet 26. mai 2016, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Les mer

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.05.2016