Sticklers syndrom

Marshall-Sticler syndrom er en arvelig bindevevsssykdom med symptomer, som viser seg kort tid etter fødselen.

Personer med Stickler syndrom blir født med synsvansker i form av nærsynthet som følge av misdannelser i øyets glasslegeme. Det er også en tendens til utvikling av grønn stær og netthinneavløsning.

Omtrent halvparten av alle med syndromet har sensorinevralt hørselstap, men graden av hørselsnedsettelsen varierer.

Medfødt ganespalte er et karakteristisk symptom.

Les mer

Fossen, K., Klingenberg, C., & Tranebjærg, L. (2001). Sticklers syndrom - en underdiagnostisert tilstand? Tidsskrift for Den norske legeforening,121(27), 3172-5.

Videncentret for døvblindblevne. (2006). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 27. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 10.01.2013