Langsynthet (hypermetropi)

Å være langsynt (langsynthet/hypermetropi) skyldes at øyet er for kort i forhold til brytningsevnen, slik at lyset samles i fokus bak netthinnen. Langsynthet korrigeres med konvekse linser, som er plusskorreksjon i form av briller eller kontaktlinser.

Langsynt øye. Før korreksjon: Parallelle stråler samles bak skarpsynsenteret (makula). Etter korreksjon: Korrigerte stråler samles i makula.

En person som er langsynt vil se skarpt på avstand, uten briller, hvis graden av langsynthet er av liten til moderat størrelse. Det som er nært, kan fremstå uskarpt. Dette kan medføre hodepine, skjeling og tendens til dobbeltsyn.

Langsynt fra fødsel

De fleste barn er langsynte ved fødselen, men dette normaliserer seg som regel ettersom øyet vokser.

Noen barn kan bli urolige og ha vansker med konsentrasjon om oppgaver på nært hold. Hos noen barn må langsyntheten korrigeres allerede i førskolealder.

Innoverskjeling (esotropi) kan oppstå på grunn av en ukorrigert langsynthet, og i disse tilfellene kan skjelingen ofte helt eller delvis oppheves med plusskorreksjon. Innoverskjeling kan også ha andre årsaker enn langsynthet, og da hjelper ikke brillekorreksjon.

Alderslangsynthet (presbyopi)

Når man blir eldre endres smidigheten i øyets egen linse. Den blir stivere og vokser litt i dimensjoner (blir tykkere).

Dette betyr at øyets evne til å justere seg og se skarpt på forskjellige avstander forsvinner gradvis, og man kan ikke lenger klare seg med samme brillestyrke til alle avstander. Det blir nødvendig med to forskjellige briller eller såkalte progressive glass. Dette gjelder uansett om man har brukt briller som yngre eller har klart seg bra uten briller til nå.

Alderslangsynthet begynner i de fleste tilfeller å vise seg omkring 40-45 års alderen.

Animasjoner og simulatorer

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator om uskarpt syn: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Les mer

NAV. (sist oppdatert 2015). Briller og kontaktlinser til barn og ungdom under 18 år. Hentet 12. september 2019, fra nav.no.

Nicolaissen, B. (1997). Norsk lærebok i øyesykdommer. Oslo: A-B-SE synssenter-øyeklinikk.

Norges optikerforbund – Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert håndbok med informasjon om synet ditt. Utgitt av Norges Optikerforbund. Den norske utgaven er en bearbeidet utgave av den svenske «Lilla Ögonboken».


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.09.2019