Linseluksasjon

Linseluksasjon betyr at linsen ligger utenfor sentrum. Dette skjer når bindevevstrådene (zonulatrådene), som normalt holder linsen sentrert, delvis eller helt mister kontakt med linsen.

Årsaker

Som oftest skyldes linseluksasjon en øyeskade. Lukserte linser kan også være medfødt eller ledd i andre syndromer og sykdommer, for eksempel Marfans syndrom eller uveitt.

Ulike former

Man skiller mellom subluksasjon, hvor linsen bare er delvis feilplassert, og luksasjon, hvor linsen har mistet opphenget helt.

Symptomer

Dersom linsen ikke sitter der den skal, kan det gi forskjellige symptomer ut fra hvilken vei den beveger seg.

  • Dersom den trykker seg bakover og inn i glasslegemet, kan det gi uveitt.
  • Dersom den trykker seg fremover opp mot regnbuehinnen, kan den blokkere kammervannsdrenasjen og gi akutt grønn stær (glaukom).

Diagnosen

Vanligvis støtter linsen regnbuehinnen. Ved linseluksasjon kan øyelegen, ved å bruke et spesielt lys, se at regnbuehinnen beveger seg fordi den ikke lenger får denne støtten. Det er et tegn på linseluksasjon.

Behandling

Behandlingen som skal vurderes er å fjerne linsen. Det gjøres for å unngå komplikasjoner.

Animasjon

Se animasjon av øyet: linsen – barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 18.03.2016