Aldersrelatert makula degenerasjon (AMD)

Aldersrelatert eller aldersbetinget makula degenerasjon/macula degenerasjon (AMD) er en nedbrytning av det innerste laget av netthinnen i den gule flekken (makula). Degenerasjonen skyldes opphopning av avfallstoffer.

Makula er stedet på netthinnen med tettest forekomst av tapper og dermed området som gir oss detaljsynet. Øyesykdommen AMD fører til svekkelse av skarpsynet. Resten av netthinnen er imidlertid ikke rammet. Sidesynet eller gangsynet blir bevart, men det kan bli vanskelig å lese og se detaljer.

Flere typer

Det finnes to typer AMD, tørr og våt:

  • Den tørre typen utgjør 90 %. Tørr AMD medfører en langsom, fokal nedbrytning av netthinnen, slik at synet gradvis blir dårligere. Øyelegen undersøker med en rekke metoder og kan blant annet se fettopphopninger og områder på netthinnen der de større, dyptliggende blodårer synes godt fordi netthinnen er nedbrutt. Det er ingen synsfunksjon i disse ødelagte områdene. Tørr AMD kan gå over til våt AMD.
  • Den våte typen utgjør de resterende 10 % av AMD og er mer alvorlig. Sykdommen utvikles raskt. I likhet med tørr AMD avleires fettstoffer i netthinnen. I tillegg dannes nye blodårer i årehinnen (korioidal karnydannelse, CNV). Disse nye blodårene kan lekke slik at væske og proteiner siver ut og samles bak netthinnen. De skjøre blodårene kan også medføre blødninger i netthinnen. Tørr AMD kan utvikle seg til å bli våt AMD.

Risikofaktorer

Risikofaktorer for utvikling av AMD er stigende alder, genetisk disponering, UV-bestråling og røyking.

Forekomst

Sykdommen forekommer hovedsakelig hos dem over 60 år, men det finnes også unge som utvikler AMD. I Norge har hver tiende person over 70 år mistet skarpsynet på grunn av AMD.

Symptomer

Symptomet på tørr AMD er nedsatt synsstyrke og synstap, samt dårligere fargesyn. Mange blir lysømfintlige.

Ved våt AMD vil i tillegg rette linjer bues og forvrenges på grunn av opphopningen av væske. Dette er et alvorlig tegn og øyelege bør kontaktes.

AMD er den hyppigste årsaken til tap av skarpsynet i den vestlige verden.

Behandling og tiltak

Det finnes ingen behandling for tørr AMD. Men fordi makula degenerasjon påvirker de små blodårene i netthinnen, er det viktig med en sunn livsstil. Dette betyr å unngå røyking, spise sunt med mye frukt og grønnsaker samt holde seg i god fysisk form. Er du hardt rammet, kan det bli aktuelt med høye doser av vitamin- og mineraltilskudd, etter leges anbefaling.

Våt AMD behandles ved injeksjoner med veksthemmere i øyet. Disse hemmer dannelsen av nye blodårer og kan bedre både synet og hindre forverring. Det er viktig å komme raskt i gang med behandlingen etter oppstart av symptomer.

Ved alvorlig svekkelse av skarpsynet er det mange hverdagslige ting som kan bli vanskelige å gjennomføre. Det kan være lesing, bilkjøring eller gjenkjenning av ansikter. Mange hjelpemidler for personer med synsnedsettelse kan lette hverdagen.

Les mer om dette under tilrettelegging.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: den gule flekk.

Se synssimulator om sentralt utfall (svekkelse av skarpsynet).

Se synstapsimulator om aldersrelatert makula degenerasjon.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Helsenorge.no. (2017). Makuladegenerasjon. Hentet 13. september 2019, fra Helsenorge.no.

Norges Blindeforbund. (2004). Øyesykdommer – en hefteserie – En orientering om netthinnesykdommen Aldersrelatert Macula Degenerasjon. Hentet 21. februar 2018, fra Norges Blindeforbund.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Norges Blindeforbund (NBF). Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.09.2019