Retinopathy of prematurity (ROP)

Retinopathy of prematurity (ROP) (retinopati hos premature) skyldes en mangelfull utvikling av netthinnen hos det fortidligfødte barn. De alvorligste tilfellene medfører netthinneavløsning og blindhet.

Årsaker

Øyets og netthinnens anlegg dannes tidlig i fosterlivet, men den ferdige utviklingen, og spesielt blodforsyningen av netthinnen, skjer først mot slutten av fostertilværelsen. Et barn som er født før 32. uke er i faresonen for å utvikle ROP. Sannsynligheten for dette er større jo tidligere barnet er født.

Karmodningen utover i netthinnen går parallelt med generell utvikling. Dersom oksygenbehov og tilførsel ikke er optimal kan blodkarutviklingen stoppe med en skillelinje (ROP grad 1). Det kan dannes såkalte shunter og en tydelig brem i overgangen mellom netthinne som har og ikke-har blodforsyning (ROP grad 2). Nydannelse av blodkar kan skifte retning og istedenfor å vokse i retinas (netthinnens) plan, så reiser de seg opp som en vifte inn i glasslegemet (ROP grad 3). I de alvorligste tilfellene kan dette føre til netthinneløsning og i verste fall blindhet (ROP grad 4-5).

Symptomer og tegn

ROP deles inn i stadier (ROP grad 1-5) på bakgrunn av dannelsen av nye blodkar. De mildeste stadiene gir ingen symptomer, mens mest alvorlige kan medføre netthinneavløsning og blindhet.

ROP er en smertefri tilstand hos den nyfødte.

Diagnosen

Undersøkelse for ROP skjer hos alle premature barn.

Diagnosen stilles av øyelege som ved bruk av et oftalmoskop (instrument for å undersøke øyets indre) kan se forandringer i netthinnen som tyder på ROP. Ofte må man bedøve øyets overflate med dråper og sette på en øyelokksperre for å få god nok oversikt over netthinnen.

Er ROP forbundet med andre sykdommer?

Et barn med ROP har større sannsynlighet for å utvikle refraksjonsfeil (brytningsfeil), og skjeling. De som er behandlet for ROP har en økt risiko for å utvikle netthinneavløsning. Alle barn med ROP skal følges med regelmessige kontroller hos øyelege under oppveksten.

Behandling og tiltak

De mildeste formene for ROP behandles ikke, men man har tette oppfølginger slik at en eventuell videreutvikling oppdages. Mer alvorlige former for ROP behandles med laser eller injeksjon av anti-VEGF med en sprøyte direkte inn i øyet. Behandlingen har i de fleste tilfeller god effekt og gjøres i narkose.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: netthinnen.

Se synssimulator for uskarpt syn og innskrenket synsfelt.

Kilder

Duker, J. S., Yanoff, M. (2004). Ophtalmology, second edition. St. Louis: Mosby.

Helsebiblioteket.no. Norsk oftalmologisk forening. Retningslinjer for screening av retinopathi hos premature.


										
					
Sist oppdatert 02.04.2020