Om nettportalen sansetap.no

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. 

Bakgrunn og hensikt

Tidligere Skådalen kompetansesenter (nå Statped sørøst) har ledet arbeidet med å utvide og videreutvikle nettstedet «Syn og hørsel hos eldre» på oppdrag og med midler fra Helsedirektoratet. Det ble også brukt midler fra Statped og Intermedia på Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektperioden var fra høst 2009 (da Skådalen kompetansesenter fikk oppdraget fra Helsedirektoratet) og til lanseringen høst 2012.

«Syn og hørsel hos eldre» ble i sin tid laget med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Søkerinstans var Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Tidligere Skådalen kompetansesenter, Regionsenteret for døvblinde, er ansvarlig for innholdet på disse sidene. Nettstedet «Syn og hørsel hos eldre» ble produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO) og lansert høsten 2008.

Sansetap.no ble relansert høsten 2012. Den fremstår nå som en nettportal og gir informasjon om sansetap i alle aldersgrupper. Fokuset er på mestring og muligheter.

Følgende områder blir presentert:

 • syn og synsnedsettelse
 • hørsel og hørselsnedsettelse
 • kombinerte sansetap

Innhold

Innholdet er ment å gi en innføring i de ulike områdene, og varierer mellom

 • tekst (nærmere 1600 sider)
 • små videosekvenser som er universelt utformet (over 100)
 • bilder og illustrasjoner/figurer
 • animasjoner av syn og hørsel
 • syns- og hørselssimulatorer, som viser eksempler på hvordan nedsatt syn og nedsatt hørsel kan arte seg.

I tillegg finnes lenker til litteratur og videre lesing (over 2000 lenker tilsammen innad i nettportalen og ut til andre ressurser).

Nettportalen er organisert etter alder (småbarn, barn og unge, voksne og eldre),  funksjonsnedsettelse og følgende hovedmeny:

 • simulator
 • diagnoser
 • støtte og hjelp
 • portretter
 • om syn / om hørsel / om kombinerte sansetap
 • deltakelse
 • tilrettelegging
 • ofte stilte spørsmål
 • lenker og litteratur

Målgrupper

Vi henvender oss til fagpersoner, personer som selv har sansetap, deres familie, deres sosiale nettverk og andre interesserte.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Se denne siden for oversikt over bidragsytere.

Gjennomføring og tilgjengelighet

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med fagpersoner, arbeidsgrupper, en faglig rådgivingsgruppe samt aktuelle brukergrupper. Les hvem som har bidratt.

Sansetap.no har lagt vekt på størst mulig grad av universell utforming. Blant annet er alle videosekvensene laget i fem ulike versjoner. Les mer om dette under tilgjengelighet og visningsvalg.

Prosjektet er nå over i en driftsfase. Det er Statped som eier og drifter nettportalen.

Opphavsrett

Alt billed- og videomateriale i nettportalen sansetap.no er rettighetsbeskyttet.

 • InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO) ved Yngve Refseth har rettighetene til  mediematerialet når det gjelder «Syn og hørsel hos eldre».
 • Statped ved Else-Marie Svingen har rettighetene til illustrasjonene, figurene og tekstmaterialet i «Syn og hørsel hos eldre».
 • InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO) ved Bjørn Skaar har rettigheter til mediematerialet i resten av nettportalen (utenom «Syn og hørsel hos eldre»).
 • Statped ved Nina Sellæg har rettighetene til illustrasjonene, figurene og tekstmaterialet i resten av nettportalen (utenom «Syn og hørsel hos eldre»).

For spørsmål om rettigheter, ta kontakt med den det gjelder.

Last ned informasjonsbrosjyre om sansetap.no

Det er laget et hefte/brosjyre/informasjonsbrosjyre om nettportalen sansetap.no som kan lastes ned. For utskrift, bruk «hefte-funksjonen» på skriveren og skriv ut i farger.

Last ned den norske informasjonsbrosjyren her.

Last ned den engelske informasjonsbrosjyren her.

Innspill fra en bruker av nettportalen www.sansetap.no

Les hva en bruker av sansetap.no sier om nettportalen i et intervju med Tommy Våge. Artikkelen ble trykket i Spesialpedagogikk nr. 3 i 2014, og den er gjengitt med tillatelse.

Artikkel fra Spesialpedagogikk: Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv.

Har du kommentarer eller innspill?

«Nye» sansetap.no (småbarn, barn og unge og voksne) ble lansert høsten 2012. Nettportalen er nå over i en driftsfase, og driftes av Statped. Nettportalen oppdateres jevnlig, både teknisk, faglig og når det gjelder lenkeråte. Likevel kan det forekomme sider som ikke er oppdatert. Nettportalen er ikke videreutviklet i noen større grad.

I 2020 er vi igang med en større oppgradering og videreutvikling. Nettportalen vil etterhvert legges inn under hjemmesiden til Statped og samordnes med innholdet på statped.no der dette er naturlig.

Vi i redaksjonen er interessert i tilbakemeldinger. Er det innhold dere savner? Har det sneket seg inn feil eller er det lenker som ikke fungerer? Vi er takknemlige for innspill.

Tilbakemeldinger og innspill sendes på e-post til:
Redaktør Nina Sellæg, post@sansetap.no eller nina.sellaeg@statped.no


										
					
Sist oppdatert 04.02.2020