Simulator

Vil du vite mer om hvordan det kan være å se eller høre dårlig og hvilke tiltak som kan kompensere for nedsatt syn og hørsel?

Gå inn på syns- og hørselssimulatorene våre! Her kan du se eller høre hvordan ulike syns- og hørselsnedsettelser kan arte seg for ulike aldersgrupper i forskjellige dagligdagse situasjoner. Ved å klikke på «tiltak», vil du få opp en liste med ulike råd og tiltak for å kunne se og høre bedre.

Det er imidlertid viktig å merke seg at syns- og hørselsinntrykk er svært individuelle, selv for to personer som har den samme syns- eller hørselsnedsettelsen. Det vi presenterer i disse simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det kan arte seg. Mange ulike forhold spiller inn, så som diagnose, grad av nedsettelse, alder, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.

Synssimulatorer – utfra synsfunksjon

Synssimulator – utfra synsdiagnose

Hørselssimulator – utfra hørselsfunksjon

Hørselssimulator – utfra hørselsdiagnose


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.09.2018