Simulator

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 01.01.2021 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

 

Vil du vite mer om hvordan det kan være å se eller høre dårlig og hvilke tiltak som kan kompensere for nedsatt syn og hørsel?

Gå inn på syns- og hørselssimulatorene våre! Her kan du se eller høre hvordan ulike syns- og hørselsnedsettelser kan arte seg for ulike aldersgrupper i forskjellige dagligdagse situasjoner. Ved å klikke på «tiltak», vil du få opp en liste med ulike råd og tiltak for å kunne se og høre bedre.

Det er imidlertid viktig å merke seg at syns- og hørselsinntrykk er svært individuelle, selv for to personer som har den samme syns- eller hørselsnedsettelsen. Det vi presenterer i disse simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det kan arte seg. Mange ulike forhold spiller inn, så som diagnose, grad av nedsettelse, når nedsettelsen inntraff, alder, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.

Synssimulatorer – utfra synsfunksjon

Synssimulator – utfra synsdiagnose

Hørselssimulator – utfra hørselsfunksjon

Hørselssimulator – utfra hørselsdiagnose


										
					
Sist oppdatert 18.01.2021