Bruk av synssansen

Jente som holder opp og ser mot liten gul plastparaply.Ved nedsatt hørsel vil synssansen vanligvis være den sansen som kompenserer best for de reduserte hørselsinntrykkene.

Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss, både på nært hold og på avstand.

Synet er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men barnet registrerer både lys, former, farger og bevegelse.

Gjennom synsinntrykkene vekkes oppmerksomheten som holder barnet våkent og nysgjerrig.

Synet blir en pådriver for utvikling av begreper, kroppsbevissthet, rom- og retningssans og praktiske ferdigheter.

 

Synssansen er av stor betydning med hensyn til:

  • kontakt
  • kommunikasjon
  • læring
  • sosial samhandling

Øyekontakt og blikkretning mot det samme er med på å skape felles oppmerksomhet.

Når synssansen kompenserer for manglende informasjon eller inntrykk via hørsel, må barnet anstrenge seg. Denne kontinuerlige anstrengelsen kan gjøre at barnet blir veldig slitent. Ofte kan vi oppleve at barnet trenger hvile og pauser i løpet av en vanlig hverdag. Dette er helt forventet ut fra belastningen ved å kompensere. Det kan være nyttig å legge inn pauser eller rolige aktiviteter hvor barnet får hentet seg inn igjen.

Les mer om å utnytte synet.


										
					
Sist oppdatert 10.01.2013