Språk og kommunikasjon

Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. I det tidlige samspillet er man nær barnet.

En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull. Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor lang tid barnet bruker i ulike stadier av språkutviklingen.

Barn med nedsatt hørsel

En gutt og ei jente spiller brettspill.Barn med lettere grad av nedsatt hørsel og barn med ensidige hørseltap, vil ofte kunne forstå og selv produsere talespråk.

 

For en del barn med stor grad av nedsatt hørsel, kan det være en fordel å lære både tegnspråk og talespråk. Da kan barnet veksle mellom de to språkene ettersom hvilket miljø de befinner seg i.

 

 

Liten gutt som viser tegn på pannen

På disse sidene om språk og kommunikasjon kan du lese mer om hva språk er. Du kan lese om tegnspråk, talespråk, talespråklig tilnærming med tegn, munnavlesning og kroppsspråk.

Les mer

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2016). Hovedmetoder i lytte- og taletrening. Hentet 21. september 2016, fra Statped.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.11.2019