Animasjon

Sansetap har utviklet egne dynamiske simulatorer og animasjoner for å formidle sansesystemet og funksjonstap. Å gjøre disse fullt universellt tilgjengelige er et mål for det videre arbeidet med sansetap.no. For å se disse må du ha programvaren Flash installert. Har du takket nei til å laste ned Flash tidligere, kan du få tilgang via denne lenken Get Adobe Flash Player

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

Du er nå ute av flash objekt.

Animasjonen introduserer hørselssystemet og beskriver hva mangler og skader kan medføre av nedsatt hørselsfunksjon. Ved å klikke på de oransje, pulserende punktene, kommer det en forklaring på strukturens navn, funksjon og eksempler på hvilke skader, mangler eller tilstander som kan oppstå.

Det ytre øret og mellomøret overfører lydsignaler til det indre øret. Her samles signalene i hørselsnerven, som sender signalene videre til hjernen. Flere områder i hjernen er involvert i registrering og tolking av hørselsinntrykket. For at vi skal høre, må øret og hjernen samarbeide.

For mer utfyllende tekst, se:

Hørselssystemet

Nedsatt hørsel


										
					
Sist oppdatert 11.06.2018