Hørselssimulator

Sansetap har utviklet egne dynamiske simulatorer og animasjoner for å formidle sansesystemet og funksjonstap. Å gjøre disse fullt universellt tilgjengelige er et mål for det videre arbeidet med sansetap.no. For å se disse må du ha programvaren Flash installert. Har du takket nei til å laste ned Flash tidligere, kan du få tilgang via denne lenken Get Adobe Flash Player

Sansetap.no har utviklet egen mediespiller som viser animasjoner og simulatorer som krever Adobe Flash Player. Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å gjøre oppdaterte animasjoner og simulatorer tilgjengelig via statped.no.

Du er nå ute av flash objekt.

Hørselssimulatoren illustrerer normal hørsel og hvordan fire ulike hørselstap kan arte seg, i moderat og alvorlig grad. Det er valgt en situasjon der to barn leker sammen. Vi hører eksemplene med og uten bakgrunnstøy.

Ved hvert hørselstap kommer det opp en tiltak-knapp, der du kan lese hva som er viktig å ta hensyn til når en selv eller en man er sammen med har en hørselsnedsettelse.

Les mer om diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Vær oppmerksom på at hørselsinntrykkene er individuelle og varierer med situasjon og fra barn til barn. For eksempel kan to personer med samme hørselsdiagnose ha ulike erfaringer og oppleve hørselen sin ulikt. Det har også stor betydning om det er bakgrunnsstøy eller ikke.

Les om praktiske tips hvis barnet har hørselsnedsettelse.

Andre hørselssimulatorer

På nettsidene om «Syn og hørsel hos eldre» finner du en hørselstapsimulator.

På nettsidene om «Syn og hørsel hos eldre» finner du en høreapparatsimulator.


										
					
Sist oppdatert 11.06.2018