Hørselsutvikling

Baby ser mot voksen.

Undersøkelser viser at et foster reagerer på lydstimulering fra og med 25. uke. Ved fødselen har derfor hørselen hos et hørende barn allerede blitt stimulert. Fosteret har registrert mors hjerteslag, stemme og kroppslyder. Når barnet er født, er det tidlig i stand til å oppfatte lyd, men trenger erfaring for å kunne forstå hva lydene betyr.

Ved fødselen er det ytre og det indre øret mer utviklet enn de sentrale delene av hørselssystemet. Modningen i de sentrale hørselsbanene kan fortsette lenge etter fødselen.

Menneskets evne til å høre har flere formål. Vi opplever lyder og deres ulike egenskaper både bevisst og ubevisst. Når vi lytter, sammenligner vi lydene med tidligere erfaringer. For at det vi hører skal gi mening, må vi kunne diskriminere, identifisere og gjenkjenne de ulike lytteopplevelsene.

Spedbarn ser ut til å foretrekke såkalt barnerettet tale, som når den voksne snakker med overdreven intonasjon og nærmest snakkesynger til barnet. Spedbarn er spesielt opptatt av kjente stemmer framfor annen lyd. Det ser ut til at barn er spesielt sensitive for lyder med frekvenser som ligger innenfor vårt taleområde (250 – 4000 Hz).

Lydlokalisasjon er en viktig hørselsfunksjon. Barnet knytter lydinntrykk og synsinntrykk av mennesker, dyr og objekter sammen. De vil etter hvert både registrere hva som skaper lyden og hvor lyden kommer fra.

Kilder

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Malt, U. (2011). Anamnese. Hentet 30. januar 2018, fra Store norske leksikon.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.

von Tetzchner, S. (2012). Utviklingspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Les mer

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Hentet 30. januar 2017, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år). Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.


										
					
Sist oppdatert 30.01.2018