Nedsatt hørsel

Gutt med CI.Nedsatt hørsel, hørselshemning, hørselsnedsettelse, hørselstap, hørselsvanske, tunghørt, døv – det brukes mange begreper som omhandler nedsatt hørsel.

Det har vært vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve.

Noen blir født med nedsatt hørsel. Andre får nedsatt hørsel senere ved at hørselen blir utsatt for påvirkninger som gir hørselstap. Blant disse er hjernehinnebetennelse og støyskader. Av og til oppstår det også hørselstap som man ikke finner noen forklaring på.

Når det gjelder antall personer med hørselshemning i Norge, vil tallene avhenge av hvilke kriterier som legges til grunn.

Ifølge Store norske leksikon (2015) er det ca. 250.000 – 300.000 personer med hørselshemning i Norge, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve. Det er flest personer med nedsatt hørsel blant eldre. Dette skyldes aldersforandringer i det indre øret, hørselsnerven og i de sentrale hørselsbanene.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) opplyser at ca. 700.000 personer i Norge har en hørselsnedsettelse (mars 2015). De aller fleste av disse er eldre. HLF anslår at omtrent 0,25 prosent av alle barn og unge under 20 år er hørselshemmet, ca. 3000 barn.

Norges Døveforbund (NDF) oppgir at det er ca. 5.000 døve i Norge i dag (mars 2015).

På sidene om nedsatt hørsel kan du blant annet lese mer om:

  • mistanke om hørselstap
  • definisjoner og grader av hørselstap
  • årsaker til hørselsnedsettelse
  • hørselsmålinger og tester
  • mulige konsekvenser av hørselstap

Du kan også lese om barn som har andre vansker i tillegg til hørselsnedsettelse.

Kilder

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Hørselshemning. Hentet 1. juni 2015, fra Store norske leksikon.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Les mer

Hendar, O. (2012). Elever med hørselshemming i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.06.2015